Persondatapolitik

Grene Wind Industry Supplies A/S, CVR.nr. 37842699 er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Vi vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Kontaktoplysninger

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med, eller for at få ændret i oplysningerne. Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du finde vores kontaktoplysninger her:

Grene WIS
Tinvej 2
8940 Randers
Tlf. 86 44 20 55
E-mail: wis.dk@grene.com
Hvis du ønsker at klage over Grene WIS’ behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet.

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler.

Potentielle kunder

For at være kunde hos os er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, CVR-nr., tlf., mail og evt. kontaktperson

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

 • Muligt fremtidigt samarbejde eller købstransaktion
 • Administration af din relation til os

Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

 • Fx samtykke, opfyldelse af kontrakt, retslig forpligtelse, interesseafvejning

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. potentielle kunder blive slettet 5 år efter sidste kontakt eller ved anmodning herom.

Kunder

For at være kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, CVR-nr., tlf., mail og evt. kontaktperson

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Administration af din relation til os

Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

 • Fx samtykke, opfyldelse af kontrakt, retslig forpligtelse, interesseafvejning.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet 5 år efter kunderelationens ophør.

Leverandører og samarbejdspartnere

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, CVR-nr., tlf., mail, evt. kontaktperson og kontonummer

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:

 • Behandling af vores køb/ydelser
 • Administration af din relation til os.

Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

 • Fx samtykke, opfyldelse af kontrakt, retslig forpligtelse, interesseafvejning.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. leverandører og samarbejdspartnere blive slettet 5 år efter relationens ophør.

Jobansøgere

Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job. Vores lovlige grundlag for behandling af din ansøgning er interesseafvejning.

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter det slettes. Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hjemmeside

Vores website anvender cookies fra Google Analytics og Hotjar til at måle trafikken på vores website, og generere statistik om trafik og brugeradfærden.
Læs mere om dette, om hvordan vi anvender cookies samt hvilke i vores cookiepolitik her.

Kontakt

Hvis du tager kontakt til os gennem vores kontaktformular, direkte på mail eller telefon, vil dine personoplysninger blive behandlet af Grene WIS, så vi dermed kan besvare spørgsmål, forespørgsler eller levere en service til dig.

Grene WIS behandler herunder udelukkende den givne information i forbindelse med kommunikationen. Det kan variere men vi behandler typisk følgende oplysninger: Navn, e-mail, telefonnummer og virksomhedsinformationer som fx navn og CVR nr.

Vi sletter den foregåede kommunikationen med dig, når spørgsmål er besvaret eller forespørgsler og lign. er gennemførte. Dette omfatter både direkte mails i vores mailsystem samt mails modtaget via kontaktformularer fra vores hjemmeside, og disse slettes senest 6 måneder efter den sidste kontakt.

I tilfælde af at der måtte opstå behov for at opbevare dine personoplysninger i en længere periode, så kan dette være tilfældet efter aftale. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os.

Øvrige oplysninger om behandling

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger, hosting og bogføring. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker, fragtfirmaer, SKAT, havneagenter etc.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande uden for EU benyttes Google (til data opsamlet via cookies) og Facebook (data fra vores facebookside), som er medlem af US Privacy Shield.

Dine rettigheder

 • Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig i det omfang, vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
 • Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
 • Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
 • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 • Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.
 • Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
 • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
 • Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Læs vores interaktive brochure

Wind Today Green Tomorrow

Peder Hansen

Sales manager USA